Suchart.Blog –> ITupstart.com

เมษายน 20, 2007

Ubuntu ใช้ root ไม่ได้ (sudo)

Filed under: Debian,Linux,Ubuntu — suchart @ 10:27 am

ใน Ubuntu นั้น เพื่อความปลอดภัยของระบบ โดยปกติจะไม่มีการใช้งานผู้ใช้งานที่ชื่อ root เนื่องจากในขั้นตอนการติดตั้งไม่มีการกำหนดรหัสผ่านให้ root (แต่ถ้าหลังจากติดตั้งเสร็จแล้ว มีการกำหนดรหัสผ่านให้ root ก็จะสามารถล็อกอินเป็น root ได้)

ถ้าจะต้องใช้คำสั่งที่ต้องใช้สิทธิ์ของ root จะต้องใช้ผ่านคำสั่ง sudo โดยหลังจากติดตั้งเสร็จผู้ใช้งานที่ถูกสร้างขึ้นในตอนติดตั้งเพียงคนเดียวเท่านั้นที่มีสิทธิ์รันคำสั่งในฐานะ root ถ้าต้องการให้ผู้ใช้งานคนอื่นสามารถทำได้ด้วย จะต้องกำหนดให้ผู้ใช้งานคนนั้นเป็นสมาชิกของกลุ่ม admin

อ่านต่อ … https://suchart.wordpress.com/sudo/

Advertisements

เมษายน 18, 2007

การขยายขนาด logical volumn ของ LVM แบบเร็วๆ

Filed under: Debian,Linux — suchart @ 9:01 am

การขยายขนาด logical volumn ของ LVM

มีลูกศิษย์ผม e-mail มาขอให้ผมช่วยแสดงวิธีขยายขนาด logical volume ให้ดูหน่อย ผมก็เลยบอกว่าจะเขียนอธิบายไว้ใน blog เผื่อคนอื่นจะได้ดูด้วย

ในที่นี้ผมจะทำแบบเร็วๆ ผมเพิ่มดิสค์ตัวที่ 2 (/dev/sdb) มีขนาด 80 GB

 

 

1. สร้าง partition ในดิสค์ตัวใหม่

mydebian2:~# fdisk /dev/sdb

Device contains neither a valid DOS partition table, nor Sun, SGI or OSF disklabel

Building a new DOS disklabel. Changes will remain in memory only,

until you decide to write them. After that, of course, the previous

content won’t be recoverable.

The number of cylinders for this disk is set to 10443.

There is nothing wrong with that, but this is larger than 1024,

and could in certain setups cause problems with:

1) software that runs at boot time (e.g., old versions of LILO)

2) booting and partitioning software from other OSs

(e.g., DOS FDISK, OS/2 FDISK)

Warning: invalid flag 0x0000 of partition table 4 will be corrected by w(rite)

Command (m for help): p

Disk /dev/sdb: 85.8 GB, 85899345920 bytes

255 heads, 63 sectors/track, 10443 cylinders

Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes

Device Boot Start End Blocks Id System

Command (m for help): m

Command action

a toggle a bootable flag

b edit bsd disklabel

c toggle the dos compatibility flag

d delete a partition

l list known partition types

m print this menu

n add a new partition

o create a new empty DOS partition table

p print the partition table

q quit without saving changes

s create a new empty Sun disklabel

t change a partition’s system id

u change display/entry units

v verify the partition table

w write table to disk and exit

x extra functionality (experts only)

Command (m for help): n

Command action

e extended

p primary partition (1-4)

p

Partition number (1-4): 1

First cylinder (1-10443, default 1):

Using default value 1

Last cylinder or +size or +sizeM or +sizeK (1-10443, default 10443):

Using default value 10443

Command (m for help):

Command (m for help): p

Disk /dev/sdb: 85.8 GB, 85899345920 bytes

255 heads, 63 sectors/track, 10443 cylinders

Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes

Device Boot Start End Blocks Id System

/dev/sdb1 1 10443 83883366 83 Linux

Command (m for help): w

The partition table has been altered!

Calling ioctl() to re-read partition table.

Syncing disks.

 

2. สร้าง physical volume ให้กับ partition ที่เพิ่งสร้างใหม่

mydebian2:~# pvcreate /dev/sdb1

Physical volume “/dev/sdb1” successfully created

 

3. ขยายขนาด volume group

mydebian2:~# vgscan

Reading all physical volumes. This may take a while…

Found volume group “mydebian2” using metadata type lvm2

mydebian2:~# vgextend

Please enter volume group name and physical volume(s)

vgextend: Add physical volumes to a volume group

vgextend

[-A|–autobackup y|n]

[-d|–debug]

[-h|–help]

[-t|–test]

[-v|–verbose]

[–version]

VolumeGroupName PhysicalDevicePath [PhysicalDevicePath…]

mydebian2:~# vgextend mydebian2 /dev/sdb1

Volume group “mydebian2” successfully extended

 

4. ขยายขนาด logical volume

mydebian2:~# lvscan

ACTIVE ‘/dev/mydebian2/root’ [119.03 GB] inherit

ACTIVE ‘/dev/mydebian2/swap_1’ [752.00 MB] inherit

mydebian2:~# lvextend -L+80G /dev/mydebian2/root

Extending logical volume root to 199.03 GB

Insufficient suitable allocatable extents for logical volume root: 1 more required

ขยายเพิ่ม 80 G ไม่ได้ เพราะไม่พอ ระบบใช้ไปแล้วส่วนหนึ่ง งั้นใช้ 79.99 G

mydebian2:~# lvextend -L+79.99G /dev/mydebian2/root

Rounding up size to full physical extent 79.99 GB

Extending logical volume root to 199.02 GB

Logical volume root successfully resized

mydebian2:~# lvscan

ACTIVE ‘/dev/mydebian2/root’ [199.02 GB] inherit

ACTIVE ‘/dev/mydebian2/swap_1’ [752.00 MB] inherit

mydebian2:~# df -h

Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on

/dev/mapper/mydebian2-root

118G 792M 111G 1% /

tmpfs 63M 0 63M 0% /lib/init/rw

udev 10M 60K 10M 1% /dev

tmpfs 63M 0 63M 0% /dev/shm

/dev/sda1 236M 13M 211M 6% /boot

 

5. ปรับขนาดระบบไฟล์

mydebian2:~# resize2fs /dev/mapper/mydebian2-root

resize2fs 1.40-WIP (14-Nov-2006)

Filesystem at /dev/mapper/mydebian2-root is mounted on /; on-line resizing required

old desc_blocks = 8, new_desc_blocks = 13

Performing an on-line resize of /dev/mapper/mydebian2-root to 52171776 (4k) blocks.

The filesystem on /dev/mapper/mydebian2-root is now 52171776 blocks long.

mydebian2:~# df -h

Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on

/dev/mapper/mydebian2-root

196G 792M 186G 1% /

tmpfs 63M 0 63M 0% /lib/init/rw

udev 10M 60K 10M 1% /dev

tmpfs 63M 0 63M 0% /dev/shm

/dev/sda1 236M 13M 211M 6% /boot

จะเห็นได้ว่า

/dev/mapper/mydebian2-root ซึ่ง mount เป็น / มีขาดเพิ่มจาก 111 G -> 186G

เมษายน 16, 2007

aptitude vs apt-get

Filed under: Debian,Linux — suchart @ 9:40 pm

aptitude vs apt-get


เนื่องจากผมเพิ่งเริ่มเล่น
Debian พอดีเห็นว่าเขาแนะนำให้ใช้ aptitude แทน apt-get ผมก็เลยลองใช้ แต่ใช้ๆ ไปชักจะเริ่มรู้สึกแปลกๆ เวลาติดตั้งแพคเกจมันก็จะติดตั้งมากกว่า apt-get เพราะมันติดตั้งแพคเกจที่ Recommended ด้วย แต่พอจะไม่ติดตั้งส่วนที่มัน Recommended (-R) มันก็กลับจะไปเอาแพคเกจที่เคยลงไปแล้วบางส่วนออก ซึ่งบางตัวเราก็รู้ทั้งรู้ว่ายังต้องใช้ จริงๆ มันก็สามารถเซตได้ แต่ขี้เกียจหา

เฮ้อ… สงสัยว่ามือใหม่อย่างผม คงต้องกลับไปใช้อะไรที่มันง่ายๆแบบ apt-get เหมือนเดิมไปก่อนซะละมั้ง

Debian 4.0 + MySQL Server 5.0 + phpMyAdmin แบบเร็วๆ

Filed under: Debian,Linux — suchart @ 8:29 pm

ติดตั้ง MySQL Server 5.0 และ phpMyAdmin บน Debian 4.0 แบบเร็วๆ

# aptitude install mysql-server

# mysqladmin -u root password รหัสผ่านของ_MySQL_root

# aptitude install phpmyadmin

ใช้งาน phpMyAdmin ผ่าน browser เรียก

http://หมายเลขไอพีของเครื่อง/phpmyadmin

Linux Text Mode Browsers

Filed under: Debian,Linux — suchart @ 6:55 pm

การใช้งานลีนุกซ์ของผมส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ใน text mode และบ่อยครั้งก็ต้องใช้ browser เพื่ออ่าน html docs หรือเข้าเว็บเพื่อดูข้อมูล browser ตัวแรกที่ผมรู้จักคือ lynx ตัวที่สอง links

ตัวที่สาม ผมก็เพิ่งมารู้จักตอนที่ใช้ Debian นี่แหละครับ คือ w3m ผมว่ามันก็เข้าท่าทีเดียว

ถ้าจะติดตั้ง ก็

# apt-get install w3m

หรือ

# aptitude install w3m

การใช้งาน

# w3m http://www.tldp.org

หน้าตาก็ประมาณนี้

ใครมีโปรแกรมลักษณะนี้ ดีๆ มาแนะนำอีกไหมครับ

เมษายน 12, 2007

การติดตั้ง Debian 4.0 แบบง่ายๆ

Filed under: Linux — suchart @ 10:19 am

การติดตั้ง Debian 4.0 แบบง่ายๆ

 

ในที่นี้ผมจะติดตั้ง Debian 4.0 ในแบบง่ายๆ (installgui mode) โดยใช้ค่า default เป็นหลัก เหมาะสำหรับมือใหม่หัดลงเล่น (หรือเปล่า) ครั้งนี้ผมจะลองใช้แผ่นซีดีที่ดาวน์โหลดมาเพียง 1 แผ่น และไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมอื่นจากอินเตอร์เน็ตเพิ่มเลย ปรากฎว่าได้ desktop ที่มีภาษาไทยแบบรูปด้านล่าง แต่ถ้าติดตั้งจากดีวีดี หรือให้ระบบติดตั้งผ่านอินเตอร์เน็ตได้ด้วยก็จะไม่มีปัญหาแบบนี้ ทั้งนี้ก็คงเป็นเพราะว่าไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมบางส่วน

ผมไม่ได้อธิบายรายละเอียดการติดตั้งทุกหน้าจอ เพราะผมเลือกติดตั้งแบบภาษาไทยอยู่แล้ว ก็คงสามารถอ่านเข้าใจได้ไม่ยาก 🙂

 

 

ขั้นตอนการติดตั้ง

 

boot จากซีดีแผ่นแรก ถ้ากด Enter ที่หน้าจอแรกไปเลยจะเป็นการติดตั้งในแบบ text mode ถ้าต้องการติดตั้งในแบบกราฟฟิก ให้พิมพ์ installgui แล้วกด Enter สามารถดูรายละเอียดวิธีการติดตั้งเพิ่มเติม โดยกด F1 แล้วกด F3

 

 

 

 

เลือกภาษาที่ต้องการใช้ในการติดตั้ง

 

เลือกผังแป้นพิมพ์ ไม่มีของไทยให้เลือก แต่ไม่ได้เป็นปัญหาในการใช้ภาษาไทยแต่อย่างใด

 

ถ้ามีการ์ดแลน ระบบจะพยายามร้องขอหมายเลขไอพีีอัตโนมัติ

 

 

ถ้าระบบติดต่อกับ DHCP Server ไม่ได้ก็จะปรากฎหน้าจอนี้ และต้องกำหนดค่าต่างๆ เอง

x

 

 

x

 

 

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

ในที่นี้ผมใช้ตามค่า default คือใช้เนื้อที่ทั้งหมดของ Harddisk แต่ถ้า Harddisk ไม่ว่างเปล่า มี Partition หรือมี MS Windows อยู่ด้วยก็คงต้องเลือกแบ่งเอง (ผมไม่แน่ใจว่าถ้าลงใน Harddisk ที่มี Partition อยู่แล้ว มันจะมีตัวเลือกแตกต่างจากนี้หรือไม่ ยังไม่ได้ลอง) ไม่เช่นนั้นก็อาจจะสูญเสียข้อมูลทั้งหมดใน Harddisk

x

 

x

 

x

 

x

โปรดอ่านคำเตือน !!!

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

ถ้าติดตั้งจากแผ่นซีดีเพียงแผ่นเดียว และระบบสามารถจะติดต่อออกอินเตอร์เน็ตได้ ควรตอบว่า ใช่ ในขั้นตอนนี้ ไม่เช่นนั้นคุณจะได้ desktop ภาษาไทยที่ไม่สมบูรณ์อย่างรูปแรก

 

 

รูปนี้ อาจเกิดปัญหาการเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต ถ้าติดตั้งเสร็จแล้วและสามารถจะเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตได้ ก็ควรจะไปเอา comment ในไฟล์ /etc/apt/sources.list 2 บรรทัดที่มี security.debian.org ออก

x

 

x

 

ถ้าทำเป็น server และไม่ต้องการ desktopก็สามารถเอาออกไปได้

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

เมษายน 9, 2007

การติดตั้ง Debian 4.0 แบบ ExpertGUI พร้อมกับ Raid และ LVM ฉบับภาษาไทย (4)

Filed under: Debian,Linux — suchart @ 4:56 pm

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

(more…)

การติดตั้ง Debian 4.0 แบบ ExpertGUI พร้อมกับ Raid และ LVM ฉบับภาษาไทย (3)

Filed under: Debian,Linux — suchart @ 4:10 pm

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

การติดตั้ง Debian 4.0 แบบ ExpertGUI พร้อมกับ Raid และ LVM ฉบับภาษาไทย (2)

Filed under: Debian,Linux — suchart @ 3:13 pm

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

การติดตั้ง Debian 4.0 แบบ ExpertGUI พร้อมกับ Raid และ LVM ฉบับภาษาไทย (1)

Filed under: Debian,Linux — suchart @ 10:34 am

ผมได้ลองติดตั้ง แล้วรู้สึกว่าตัวติดตั้งของ Debian 4.0 ค่อนข้างดีทีเดียว สามารถเลือกแบบภาษาไทย และยอมให้มีการทำ raid 1 โดยที่มี HDD เพียงตัวเดียวไปก่อนก็ได้ ถ้าจำไม่ผิด ของ Redhat/Fedora รู้สึกจะไม่ยอม

ผมอาจจะยังไม่ได้พิมพ์รายละเอียดการติดตั้งมากนัก (จิ้มดีดช้ามาก) ก็เลยเน้นรูปเป็นหลัก นี่จับมาเกือบจะทุกหน้าจอเลยนะนี่ ผมลองติดตั้ังในโหมด expertgui เพราะคิดว่าคงจะไม่ค่อยได้เห็นกัน (ผมก็เพิ่งเห็นเหมือนกัน) และเซต HDD เป็นแบบ raid 1 (ทั้งๆที่ตอนติดตั้งมี HDD เพียงตัวเดียว เผื่อไว้ก่อน) และ LVM

ถ้ามีโอกาสผมจะลองเพิ่มฮาร์ดดิสค์เข้าไปใน raid และ ขยายขนาด lvm แล้วมาเขียนให้อ่านกัน

1.

2. กด F1 เพื่อดูตัวช่วยอื่นๆ

3. เจอแล้ว กด F3 จะเห็นว่าเราสามารถพิมพ์ expertgui แล้วกด Enter

4.

5. ผมจะเลือกการติดตั้งแบบภาษาไทย ต่อไปทุกท่านก็อ่านจากภาพเอาแล้วกันนะครับ ไม่ยากๆ

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

บลอกที่ WordPress.com .