Suchart.Blog –> ITupstart.com

เมษายน 20, 2007

Ubuntu ใช้ root ไม่ได้ (sudo)

Filed under: Debian,Linux,Ubuntu — suchart @ 10:27 am

ใน Ubuntu นั้น เพื่อความปลอดภัยของระบบ โดยปกติจะไม่มีการใช้งานผู้ใช้งานที่ชื่อ root เนื่องจากในขั้นตอนการติดตั้งไม่มีการกำหนดรหัสผ่านให้ root (แต่ถ้าหลังจากติดตั้งเสร็จแล้ว มีการกำหนดรหัสผ่านให้ root ก็จะสามารถล็อกอินเป็น root ได้)

ถ้าจะต้องใช้คำสั่งที่ต้องใช้สิทธิ์ของ root จะต้องใช้ผ่านคำสั่ง sudo โดยหลังจากติดตั้งเสร็จผู้ใช้งานที่ถูกสร้างขึ้นในตอนติดตั้งเพียงคนเดียวเท่านั้นที่มีสิทธิ์รันคำสั่งในฐานะ root ถ้าต้องการให้ผู้ใช้งานคนอื่นสามารถทำได้ด้วย จะต้องกำหนดให้ผู้ใช้งานคนนั้นเป็นสมาชิกของกลุ่ม admin

อ่านต่อ … https://suchart.wordpress.com/sudo/

Advertisements

ให้ความเห็น »

ยังไม่มีความเห็น

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

%d bloggers like this: